dažyti

dažyti
dažýti, dãžo, dãžė 1. tr. R merkti, mirkyti, vilgyti: Duonos kąsnį į taukus dažýti K. Man patinka skryliai su taukais dažýt Ps. Dažýk dažýk, sauso negali valgyti Srv. Įsipilk aliejaus su druska ir dažýk Grš. Bet ir gaigalėlis be pertrūkio dažo savo snapelį į vandenį BsPII84. Tas, kursai dažo ranką su manim ing bliūdą, išduos mane BtMt26,23. | refl.: Pasipylę druskos, vaikai dãžosi Ėr. 2. intr. girsnoti, girtauti: Vytukas da i šiandie dãžo Btg. 3. tr. R, K spalvinti mirkant dažuose ar tepant dažais: Šiandie mes tolkas dažysim . Aš pati dažaũ juodinius su pikiu, raudinius, geltinius, žalinius, mėlynius, mėlynmargius, šviesmėlynius, tamsraudinius J. Mergos veidus dãžo Gs. Juodasis varnelis tas juods nedažytas KlvD160. Jaunuomenė skrajojo nuo butos ik butos, dažytus kiaušius rinkdama M.Valanč. 4. tr. prk. spalvinti: Krizo amžinai raudoni skruostai dabar dar ryškiau dažomi alučio P.Cvir. Gaisro atspindys vario atspalviu dažė jų pražilusias galvas . | refl.: Jis (priešas) ėmė dažytis tarybine spalva (sov.) . 5. tr. lieti, gaminti (žvakes): Žvakes dãžo karštame lajuje Ss. Dabar retas kas namuos žvakes dãžo Všk. \ dažyti; apdažyti; įdažyti; išdažyti; nudažyti; padažyti; perdažyti; pridažyti; sudažyti; uždažyti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • dažyti — dažýti vksm. Dažýtasis sti̇̀klas …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • ganguro — Bendroji  informacija Kirčiuota forma: gangùro Rūšis: naujai skolintos šaknies žodis Kilmė: japonų, anglų k. perraša ganguro „juodas veidas“. Giminiškas naujažodis: gangurietiškas, a. Pateikta: 2013 12 24. Atnaujinta: 2014 01 07. Reikšmė ir… …   Lietuvių kalbos naujažodžių duomenynas

  • dažinėti — dažinėti, ėja, ėjo 1. dem. dažyti 2: Seniai susėdo aplink stalą ir, po truputį dažinėdami, klausė Mikženčio istorijų Ašb. 2. dem. dažyti 3: Audimus dažinėja Grž …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dažymas — dãžymas sm. (1) 1. K → dažyti 1: Padirbo šviežių bul bų dažinio, tai bus dãžymo (tai dažysime, gardžiai valgysime) Kp. Nusibosta kasdien tas miežienio [su taukais] dãžymas Jnšk. | Toks skalbimas tik marškinių dãžymas (prastai išskalbta) Brt.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dažyvės — dažỹvės sf. pl. (2) End dažai (ppr. drabužiams, siūlams dažyti): Dažỹvės yra: mėlė, raudė, juodė, geltė J. Visai blogos dažỹvės, nenukando mano nertinio Šauk. Kas gražybė dažyvių! M.Valanč. Nusipirko pusę svaro mėlinų dažỹvių palitokui dažyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • karamelė — karamèlė sf. (2) DŽ 1. tokia saldainių rūšis. 2. degintas cukrus, vartojamas konditerijos dirbiniams dažyti. 3. degintas salyklas alui dažyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ombrė — Bendroji  informacija Kirčiuota forma: ombrė̃Rūšis: naujai skolintos šaknies žodis Rašybos variantai:ombre, ombré. Kilmė: prancūzų, ombré „šešėliuotas, a“. Pateikta: 2012 08 28. Atnaujinta: 2014 06 23. Reikšmės ir vartosena Apibrėžtis: dažymo… …   Lietuvių kalbos naujažodžių duomenynas

  • gelsvai — gelsvai̇̃ prv. Gelsvai̇̃ dažýti margučiùs …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • litografiškai — litogrãfiškai prv. Litogrãfiškai dažýti atvirùkai …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • margai — margai̇̃ prv. Margai̇̃ dažýti kiauši̇̀niai …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”